Reset Password

Вашите резултати от търсенето

GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
Наименование: Старри Травел ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 131135488
Aдрес на управление: гр.София, ж.к. Христо Смирненски № 46А
Телефон: 0879 46 80 45
Уебсайт: www.starrytravel.com и https://bookvilla.net

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

1. Обхват и съгласие:
Молим да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тя разяснява въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме на нашия сайт – интернет страници и целите за които се използват. Когато правите резервация и посочите лични данни, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, за целите и по начините описани по-долу.

Посещавайки и използвайки уебсайта www.starrytravel.com, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на Старри Травел ЕООД. Ако не сте съгласни с настоящата политика, моля не използвайте сайта на Старри Травел ЕООД.

Следва да знаете, че периодично можем да изменяме и актуализираме настоящата политика за поверителност.

Практиките описани в този документ са приложими само за нашия уебсайт и не гарантираме прилагането им на други интернет страници, към които този сайт препраща.

Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, същите няма да могат да се използват за определени услуги. В резултат, няма да можете да използвате услугите предоставени от нас.

2. Основания за обработване на лични данни:
Във връзка със законосъобразността на обработването на лични данни, според Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и основанията, на които Старри Травел ЕООД обработва лични данни са:
– обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
– обрабтоването е необходимо за изпъленението на договор;
– на основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;
– обработването е необходимо за целите на легитимни интересни на Старри Травел ЕООД

3. Информация която събираме:
Старри Травел ЕООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.

Ще обработваме следните категории лични данни:
– име;
– имейл адрес;
– телефонен номер;
– дата на раждане;
– ЕГН
– Данни от документ за самоличност
Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за Старри Травел ЕООД. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на този уебсайт, изпълнението на Вашата поръчка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

4. Начин на събиране на информация:
– когато правите запитване;
– когато правите резервация (онлайн или офлайн);
– когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
– от трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;
– от трети страни – чрез профила на Старри Травел ЕООД в социални медийни платформи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram и/или използвате същите за да се регистрирате на нашата интернет страница.

5. В настоящата политика, целите и начините на обработване на личните Ви данни са:
– за да предоставим нашите услуги;
– за свързване с нашите потребители;
– за да отговорим на вашите запитвания;
– други начини, разрешени или незабранени от законодателството.
Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети от Старри Травел ЕООД.
Съхраняваме данните Ви, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

6. Информация за трети страни – партньори на уебсайта
Старри Травел ЕООД няма да предоставя лични данни на трети страни, освен в изброените тук случаи.
Нашият уебсайт може да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни, категоризирани като дистрибутори, рекламодатели, доставчици на услуги.
Нашият уебсайт може да съдържат връзки или да препращат към уебсайтове или други платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google, Twitter, Instagram и др. В случай че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, следва да имате предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че Старри Травел ЕООД не поема каквато и да било отговорност за политиките за поверителност, прилагани от тези трети страни.
С оглед правилното функциониране на нашия уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на нашаите платформи, включително тази уеб страницата без това да Ви идентифицира като физическо лице:

Google Analytics – https://privacy.google.com/businesses/compliance/Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на нашата интернет страница. Като пример интернет страницата от която идвате на нашата такава, държавата, в която се намирате, Вашият език, онлайн поведение, браузъра, който използвате и други.
Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която може да изтеглите и инсталирате на вашия уеб браузър или от тук

Както и различни Wordspress plugins (за нуждите на http://www.starrytravel.com/blog/ и http://www.starrytravel.com/offers/)

Google Webmaster tools – https://www.google.com/webmasters/;

Facebook – https://www.facebook.com/business/gdpr;
Twitter, Google plus, Instagram, Ремаркетинг, Google Adwords Conversion, Facebook Custom Audience.

В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

7. Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:
Право на информираност:
По всяко време можете да получите информация за данни, идентифициращи Старри Травел ЕООД във връзките с предоставените от Вас лични данни, както и за:
– намерението на Старри Травел ЕООД да предаде данните Ви на трети страни;
– срока на съхранение на данните Ви;
– информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните днни.
Право на достъп до собствени лични данни:
По всяко време имате право да поискате информация относно това дали се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с Старри Травел ЕООД на контаките, предоставени в настоящата политика.
Право на преносимост:
Старри Травел ЕООД обработва Вашите лични данни, въз основа на Вашето съгласие, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.
Право на коригиране:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, както и допълване на лични данни Ви.
Право на изтриване:
Имате право да поискате изтриване на всички Ваши лични данни, съхранявани от Старри Травел ЕООД по всяко време, освен в следните ситуации:
– в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти
– имате извършена покупка
– ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с определени изискващи го закони.
Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
При възражение от Ваша страна Старри Травел ЕООД е длъжно да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субект на данни, или за установяването, упражняването или защита на правни последици.
Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. При възражение във връзка с предходното изречение, обработването на Вашите лични данни ще бъде прекратено.
Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас на тел. 02/ 846 80 45 и 0879 46 80 45
Задължения на Старри Травел ЕООД и предприети мерки относно съхранението на личните Ви данни:
– обработването на данни се основава на всички принципи, определящи облика на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;
– Старри Травел ЕООД води регистър на дейностите по обработване на лични данни;
– Старри Травел ЕООД съдейства за упражняване правата на субектите на данни по посочените в тази политика начини;
– Старри Травел ЕООД управялва риска по защита на личните данни в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.
Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към КЗЛД в контактите по-горе.

8. Предаване на лични данни към трети държави:
В случай че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение.
В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за съответната трета дръжава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и Старри Травел ЕООД, или предадването е необходимо за сключването или изпъленението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Старри Травел ЕООД и друго физическо или юридическо лице.